در صورت نیاز به رهگیری سفارش ارسال شده؛ می‌توانید با کد دریافت شده از وضعیت مرسوله خود آگاه شوید:

tipax logo
www.tracking.tipaxco.com

رهگیری مرسولات تیپاکس

post logo
www.tracking.post.ir

رهگیری مرسولات پیشتاز

  • کد رهگیری مرسوله پس از ارسال سفارش به شماره همراه خریدار پیامک خواهد شد.
  • درصورت عدم دسترسی به کد رهگیری؛ از صفحه پیگیری سفارش قابل دریافت می‌باشد.
بـــیـمــــــه

کلیه مرسولات تا رسیدن به مقصد مورد نظر بیمه شده‌اند

  پـسـت پیـشتـــاز      |     مرکزتماس: 84470000-021

  اکسپرس تیپاکس    |    مرکزتماس: 8457-021 

ارتباط با شرکت حمل و نقل

در صورت نیاز به تماس و پیگیری بیشتر: