موبوتو پوست اندازی کرد!

خدای منان را شاکریم پس از گذشت 9 ماه کش و قوس های فراوان، آشنایی با دوستان و همکاران جدید از سراسر کشور، مشکلات و ناملایمات موجود و استقبال کم‌نظیر مشتریان گرامی، توفیق راه اندازی نسخه 2019 فروشگاه...

ادامه مطلب

سلام دنیا ؛ سلام موبوتو!

سلام دنیا؛ سلام فروش آنلاین؛ سلام موبوتو! امروز در 13 مهر 1397 توانستیم نسخه اولیه و آزمایشی موبوتو را به حالت رسمی درآوریم و فعالیت آن را گسترش ببخشیم. هدف ما در مجموعه موبوتو تداعی...

ادامه مطلب